برای ثبت تغییرات شرکت چه شرایطی لازم است؟

کلیه اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت ممکن است تغییراتی بخواهند داشته باشند.تغییراتی مانند تغییر آدرس، تغییر اعضا، تغییر سمت، تغییر نام شرکت، تغییر میزان سهم، الحاق به موضوع و یا تغییر موضوع شرکت و…
برای تغییر در شرکت ثبت شده باید صورتجلسه تنظییم گردد و نسبت به تصمیمی که میخواهد اتخاذ گردد مجمع مربوطه دایر میگردد.

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای اعمال تغییرات در شرکت ثبت شده:

اگر که تغییراتی بخواهد در اساسنامه شرکت صورت بگیرد باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود زیرا تغییرات در اساسنامه بر عهده این مجمع میباشد.تغییراتی که به عهده مجمع عمومی فوق العاده است: تغییر آدرس، تغییر نام شرکت، تغییر موضوع شرکت، الحاق به موضوع، تغییر اعضا هیئت مدیره، انحلال شرکت، تاسیس شعبه، تغییرات شعبه، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه

در تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به این نکات توجه کرد :

نام شرکت ،شماره ثبت، شناسه ملی و همچنین سرمایه شرکت باید قید شود و در صورتجلسه تاریخ و زمان شروع برگزاری مجمع عنوان میشود. ابتدای صورتجلسه باید دستور جلسه مشخص گردد و اگر تصمیم هایی که قرار است اتخاذ گردد چند مورد باشد حتما تمام موارد ذکر گردد.
پس از تنظیم صورتجلسه تمام اعضا باید با امضای خود تاییدیه این تغییرات را اعلام دارند.

تشکیل مجمع عمومی عادی برای ثبت تغییرات شرکت :

این مجمع اگر در سه ماه اول سال و برای اولین بار تشکیل شود مجمع عمومی سالیانه نام میگیرد و اگر برای بار دوم و یا در سه ماه بعد از سال تشکیل شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نامیده میشود.
تصویب ترازنامه شرکت تقسیم سود و زیان شرکت انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت به عهده مجمع عمومی عادی میباشد و باید نکاتی که در بالا برای مجمع عمومی فوق العاده ذکر شد ،برای این مجمع هم رعایت کرد.

لزوم تشکیل هیئت رئیسه برای ثبت تغییرات شرکت:

در شرکت های سهامی خاص برای تغییر در شرکت باید در نظر گرفت که اداره مجامع به عهده هیئت رئیسه میباشد .همچنین اگر اعضای شرکت با مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر باشد باید هیئت رئیسه تشکیل شود و عهده دار اداره مجمع باشد. هیئت رئیسه تشکیل شده از یک رئیس دو ناظر و یک منشی .

مراحل تغییر در شرکت:

مرحله اول: تصمیم گیری اعضا برای تغییرات
مرحله دوم : وکالت دادن به وکیل در صورت انجام صورتجلسه نوسط وکلا
مرحله سوم : تنظیم صورتجلسه نسبت به نوع تصمیم(در تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه بسیار مهم است و باید توسط کارشناس با تجربه صورت گیرد در غیر اینصورت کارشناسان اداره ثبت شرکتها زمان بررسی صورتجلسه پرونده را بر گشت میزنند تا طبق قانون تجارت و فرمت درخواستی اداره تنظیم گردد)
مرحله چهارم : ثبت نام در سایت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری (www.irsherkat.ir)
مرحله پنجم : امضا و مهر صورتجلسه توسط اعضا
مرحله ششم : پست کردن صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
مرحله هفتم : پس از بررسی کارشناس اداره ثبت و نبود مشکل ، تغییرات تایید میشود و باید برای دریافت آگهی تغییرات به اداره ثبت مراجعه کرد.
مرحله هشتم : پرداخت هزینه روزنامه رسمی (تمام تغییرات شرکت ها باید در روزنامه رسمی چاپ گردد در غیر اینصورت آن تغییرات رسمیت ندارد)
مرحله نهم : پرداخت هزینه روزنامه کثیر الانتشار (اگر که هزینه روزنامه کثیر الانتشار پرداخت نشود دیگر هیچ تغییراتی در سامانه اداره ثبت نمیشود ثبت نام کرد)
در شرکت های سهامی خاص افزایش سرمایه یک نوع تغییر خاص محسوب میشود که در ذیل به آن میپردازیم

ثبت افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص:

در شرکت های سهامی خاص برای افزایش سرمایه باید ۶۵ درصد از سرمایه تعهدی قبل را به حساب شرکت واریز شود.همچنین میزانی که سرمایه میخواهد افزایش پیدا کند هم باید به حساب شرکت واریز شود و از بانک نامه دریافت میشود و به صورتجلسه پیوست میشود و به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد. مابقی مراحل برای افزایش سرمایه مانند دیگر تغییرات میباشد.

شرایط انحلال شرکت هم نسبت به تغییرات دیگر شرکت ها متفاوت است که به آن میپردازیم

آیا انحلال شرکت، تغییر در شرکت محسوب می شود؟

انحلال شرکت هم تغییر در شرکت محسوب میشود . این تغییر در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد یک نفر باید به عنوان مدیر تسویه معرفی شود و شرکت هم به مدت یک سال در حالت تسویه میباشد یعنی اگر شخصی از نظر مالی به این شرکت حساب کتابی داشته باشد باید در این مدت حساب ها تسویه شود.معمولا مدیر عامل مدیر تسویه معرفی میشود و مکان قانونی شرکت مکان تسویه میباشد و اگر این مکان مناسب برای حضور افراد نباشد مدیر تسویه میتواند آدرس دیگری را به عنوان محل تسویه معرفی کند .صورتجلسه انحلال شرکتباید بهامضا تمام اعضا درآید.
مابقی مراحل برای انحلال شرکت مانند دیگر تغییرات میباشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *